Quay video màn hình - Quay màn hình Android

Quay video màn hình - Quay màn hình Android

star (9)

Media & Video | 8.3MB | Perbarui: 2018-06-01 | Versi: 1.1 | Butuh: Android5.0 or later

Price: $0
Penjelasan
Deskripsi

Hot applications make large number of downloads. 20,000+ users downloaded Smart Screen Recoder latest version on 9Apps for free every week! This is a wonderful app which is unique in android apps. This hot app was released on 2018-05-31. Besides, you can also select other popular apps you like here!
Quay video màn hình - Quay màn hình điện thoại Android của bạn không cần root, thật dễ dàng và tiện lợi.
Các chức năng chính:
- Quay video màn hình: bạn chỉ cần ấn "Bắt đầu", ứng dụng sẽ quay lại toàn bộ các thao tác tiếp theo trên điện thoại của bạn.
- Nhiều tuỳ chỉnh hữu ích khi thực hiện quay video màn hình như Bật / Tắt Camera trước, độ phân giải video, FPS, bit rate, v.v.
- Xem lại video màn hình đã quay, chỉnh sửa, cắt video.
- Tính năng chụp ảnh màn hình cũng được tích hợp trong ứng dụng này.
Video screen capture - layar ponsel Android Anda berputar tidak perlu root, mudah dan nyaman.
Fungsi utama:
- Layar Menangkap video: Anda hanya menekan "Start", aplikasi akan kembali ke operasi penuh selanjutnya pada ponsel Anda.
- Banyak kustomisasi berguna ketika membuat layar video On / Off Kamera depan, resolusi video, FPS, bit rate, dll
- screen shot pemutaran Video, mengedit, video tanaman.
- Fitur screen capture juga dimasukkan dalam aplikasi ini.

Recently there is a growing recognition that the package of apps are getting bigger and bigger. This top Media & Video app is just 8.4M. It costs nearly no energy. 9Apps also provides other hot Media & Video apps(games) for android mobile phone. Install the featured Apps & Games with only a click.

Rating
Rating Thanks!